Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Uusin Kylkirauta

 KR 2 20 kansiNumero 2/20 ilmestyy 18.6.

 

 • Kadettikunta ry - Kadettkåden
 • Finnish cadet and officer corps association
 • Kadettenkorps E.V
 • Kadetiohvitseride kogu
facebook 0420copy twitter-bird-blue-on-white

 

Ilmoittautumiset

Kadettikunta ry

kolmekadettia

Kadettikunta on kadettiupseerien ja kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.

Kadettikunnan toiminnan tarkoituksena on:

 • Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen.
 • Kadettiupseerien ammattitaidon kehittäminen.
 • Upseerin ammattiylpeyden ja arvostuksen vaaliminen.
 • Upseerikunnan verkottuminen turvallisuuden ja  maanpuolustuksen toimintakenttään ja osallistuminen asiantuntijoina siinä käytävään keskusteluun.
 • Kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen  jakamalla tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja  maanpuolustuksesta.'

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Joukkosi eessä -kirja ja sivusto

JOUKKOSI EESSA 3D

www.joukkosieessa.fi - 

Kaatuneet kadettiupseerit ja kadetit

Talvisodan syttymisestä 30.11.1939 Lapin sodan päättymiseen 27.4.1945 menehtyi 540 kadettiupseeria tai kadettia (447 upseeria + 93 kadettia). Työssä käytettyjen määritelmien mukaan heistä 423 kaatui ja 117 menehtyi muusta kuin vihollistoiminnasta johtuvasta syystä. Sotien aikana (siis puhtaasti talvi- ja jatkosota sekä Lapin sota) kaatui luonnollisesti sama 423 (339 upseeria ja 84 kadettia) ja 100 menehtyi muusta kuin vihollistoiminnasta johtuvasta syystä (92 upseeria ja kahdeksan kadettia). Välirauhan aikana puolestaan menehtyi 16 kadettiupseeria ja yksi kadetti. Lapin sodan päättymisen jälkeen ennen vuoden 1945 loppua menehtyi 12 kadettiupseeria, mutta vain kaksi varsinaisesti sotaan liittyvästä syystä, eli miinanraivauksessa.

Kirja ja sivusto kertovat kaatuneiden kadettiupseerien ja kadettien tarinan. Lisäksi sivustolta ja kirjasta löytyvät lähdemateriaalina sodan päivämäärät, tapahtuma-alueiden kartat, rykmenttien kokoonpano eri vaiheissa sotaa ja lyhenteet. 

Kirjaa voidaan tilata Kadettikunnan toimistosta: kadettikunta(at)kadettikunta.fi

Siirry sivustoon

Siirry sähköiseen kirjaan (ISSUU)

 

 

 

Tietopankit

 • Turvallisuuspolitiikan tietopankki
 • Maailman muutos ja Suomi
 • Suomi kylmässä sodassa
 • Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa
 • Arvet efter Veteranerna

Sotatieteellinen Seura

 • Suomen Sotatieteellinen Seura

Kaaderilaulajat

 • Kaaderilaulajat

Kadettien Kalpa-lehti

 • Kalpa

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa