kolmekadettia

Kadettikunta on kadettiupseerien ja kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.

Kadettikunnan toiminnan tarkoituksena on:

  • Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen.
  • Kadettiupseerien ammattitaidon kehittäminen.
  • Upseerin ammattiylpeyden ja arvostuksen vaaliminen.
  • Upseerikunnan verkottuminen turvallisuuden ja  maanpuolustuksen toimintakenttään ja osallistuminen asiantuntijoina siinä käytävään keskusteluun.
  • Kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen  jakamalla tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja  maanpuolustuksesta.'

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka