Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

Kadettikurssit (Sotatieteiden kandidaatin tutkinto)

Kadettikurssit pakattu

Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikouluun (KADK) päässyt opiskelija - kadetti- hyväksytään suorittamaan sotatieteiden maisterin tutkintoa.

Tutkinto suoritetaan kahdessa vaiheessa:

  • sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkinto: 180 opintopistettä, 3 vuotta (kadettikurssi)
  • sotatieteiden maisterin (SM) tutkinto: 120 opintopistettä, 2 vuotta

Maa-, ilma- ja merivoimien kadetit aloittavat kandidaatin opinnot yhdessä Kadettikoulussa. Kadetit saavat myös oman puolustushaaransa opetusta Maasotakoulussa, Ilmasotakoulussa sekä Merisotakoulussa.

Kadettikurssista muodostuu hyvin tiivis kokonaisuus ja yhteinen opiskeluaika luo valmistumisen jälkeen eliniän kestävän veljeyden ja yhteenkuuluvuuden, jota juuri Kadettikuntakin omalta osaltaan vaalii.

Valmistuttuaan sotatieteiden kandidaatiksi upseeri nimitetään määräaikaiseen nuoremman upseerin virkaan ja hänet ylennetään luutnantiksi.

Kandidaatti työskentelee joukko-osastossa kouluttajana 3–10 vuotta ja palaa joko oman kurssinsa mukana tai harkintansa mukaan suorittamaan maisteriopintojaan. Maisteriopinnot suoritetaan MPKK:ssa Santahaminassa.

Suoritettuaan maisteriopintonsa opiskelija ylennetään yliluutnantiksi ja nimitetään vakinaiseen upseerin virkaan.

 

Kummikurssitoiminta

Kummikurssitoiminnalla on tarkoitus yhdistää eri aikakausien kadettikurssit, ylläpitää kadettperinteitä ja liittää opiskelunsa aloittanut kadettikurssi vanhempien kurssien kunniakkaaseen joukkoon. Kummien velvollisuutena on osaltaan tukea nuorempien kadettien hengen luomista ja upseerikasvatusta.

Opiskelunsa aloittaneella kadettikurssilla on kaksi kummikurssia. Kadettikoulun johtaja kutsuu vanhemmiksi kummeiksi kurssinumeroltaan 50 kurssia pienemmän kadettikurssin ja nuoremmiksi kummeiksi kurssinumeroltaan 30 kurssia pienemmän kadettikurssin. Esimerkiksi 99. kurssin kummit ovat 49. ja 69. kurssi.

Kummeiksi kutsuttujen kadettikurssien toivotaan seuraavan kadettien opiskelun edistymistä kurssin alkamisesta sen päättymiseen. Kummit kutsutaan mm. kadettikurssien perinnetilaisuuksiin, Sarkajuhlaan sekä kurssien päättäjäisten iltajuhlaan.

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa