Kadettikunta ry

Constantem decorat honor - Kunnia kestävän palkka

facebook 0420copy twitter-bird-blue-on-white

 

Suomi kylmässä sodassa

kylmasota1

Mitkä syyt johtivat suurvaltojen riitaantumiseen ja kylmään sotaan toisen maailmansodan jälkeen? Miten Suomi asettui “Paasikiven linjalle”?

Sijainti idän ja lännen blokkien välimaastossa kytki Suomen mukaan kriiseihin, joita kylmän sodan aikana sattui useita. Presidentti Urho Kekkosen kaudella kehittyi turvallisuuspolitiikan oppi, jonka puitteissa pyrittiin yhdistämään ulkopolitiikka ja maanpuolustus toimivaksi kokonaisuudeksi.

Suomi kylmässä sodassa selvittää Suomen aseman kehittymistä kansainvälisten tapahtumien kehyksessä. Teoksessa hyödynnetään uusinta tutkimusta ja muuta viime vuosina käyttöön saatua lähdeaineistoa.

Siirry sivustoon.

Etsi sivustosta

Seuraa meitä
Twitterissä
Seuraa meitä
Facebookissa